Dr n. med. Michał Ekkert

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1999 r. rozpocząłem pracę zawodową jako lekarz w szpitalach na terenie województwa śląskiego. Od początku kariery stawiam na bliski kontakt z pacjentem oraz, kierując się przede wszystkim empatią, zrozumienie jego problemów zdrowotnych. 

W roku 2015 obroniłem pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych z tematyki jakości leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pacjentów względem opieki medycznej. 

Z medycyną w jej szerokim rozumieniu związany jestem każdego dnia – jako lekarz stale przyjmujący pacjentów w gabinetach, prezes Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz wykładowca akademicki. W roku 2021 zostałem prorektorem ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu Akademii Śląskiej Nauk Stosowanych w Katowicach. 

W ramach studiów podyplomowych dla lekarzy szkolę też w swoich gabinetach specjalistów, chcących w przyszłości zajmować się medycyną estetyczną. 

Medycyna estetyczna to nie tylko jedna z dziedzin, jakimi zajmuję się w swojej praktyce lekarskiej, ale również wielka pasja. Tą tematyką interesuję się od wielu lat, współpracując aktywnie ze środowiskiem kosmetologów. Dlatego też, dążąc do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji i umiejętności oraz do rozwoju innych kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej, byłem inicjatorem utworzenia Instytutu Kosmetologii i Badań Leków, który prowadzi działalność szkoleniową oraz naukowo-badawczą. Dodatkowo, jako członek Komitetu Założycielskiego Krajowej Izby Kosmetologii, zaangażowałem się w budowę samorządu kosmetologów. 

Jako lekarz medycyny estetycznej szczególną uwagę poświęcam dokładnemu wywiadowi, rozmowie z pacjentem – uważam, że tylko takie współdziałanie może przynieść satysfakcjonujący dla obu stron efekt. 

Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania. Zapraszam do gabinetów!